SoulCalibur 6

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

یوشیمیتسو به فهرست مبارزان Soul Calibur 6 اضافه می‌شود

کمپانی Bandai Namco یکی دیگر از شخصیت‌های بازی مورد انتظار جدید خود یعنی Soul Calibur 6 را معرفی نمود. این شخصیت جدید، شمشیر زن شیطانی، یوشیمیتسو است که با ظاهری جدید به بازی وارد می شود.

یوشیمیتسو به فهرست مبارزان Soul Calibur 6 اضافه می‌شود