Source Code

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کوالکام مدعی شد اپل یکی از کد منبع های این شرکت را دزدیده و به اینتل داده است

اگر به‌دنبال آن هستید که بدانید مناقشه طولانی‌ بین اپل و کوالکام در چه وضعیتی است، و اینکه آیا این دعوا تمام شده یا هنوز در جریان است، احتمالا با خبر جدیدی که منتشر شده، به پاسخ خود می‌رسید.

کوالکام مدعی شد اپل یکی از کد منبع های این شرکت را دزدیده و به اینتل داده است