SpaceCraft

3 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کاوشگر کپلر بعد از دریافت آخرین دستورات رسما و برای همیشه خاموش شد

بنابر اعلام ناسا، فضاپیمای کپلر به پایان راه خود رسیده و دستورات نهایی برای غیر فعال سازی آن ارسال شده است. به زودی با خاتمه سوخت این فضاپیما، ماموریت کپلر برای همیشه پایان خواهد یافت.

کاوشگر کپلر بعد از دریافت آخرین دستورات رسما و برای همیشه خاموش شد

کاوشگر طلوع تصاویر جدیدی از سیاره سرس به زمین فرستاد

تصاویر جدیدی از سیاره سرس (Ceres)، توسط کاوشگر طلوع (Dawn) به زمین مخابره شده است که اطلاعات جدیدی از ساختار لکه نورانی روی آن، نشان می‌دهد.

کاوشگر طلوع تصاویر جدیدی از سیاره سرس به زمین فرستاد

تلاش ناسا برای شناسایی دقیق تر هورسپر (heliosphere)

ناسا گام های مهمی برای کشف جهان هستی با استفاده از اندازه‌گیری تراکم ذرات در ناحیه هورسپر کهکشانی بر اساس برهم‌کنش ذرات آزاد شده بین طوفان‌های خورشیدی و ذرات بین ستاره‌ای، برمی‌دارد.

تلاش ناسا برای شناسایی دقیق تر هورسپر (heliosphere)