Speerspitze

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Wolfendoom : Blade of Agony ، ترکیب هوشمندانه ایده های مدرن و قدیمی

نمی توان گفت همه ی بازی های با کیفیت از گرافیک عالی برخوردارند. بازی هایی وجود دارد بدون توان گرافیکی مناسب و حتا قابل قبول، میلیون ها نفر در سراسر جهان از آن ها لذت برده اند. از سو دیگر، در برخی موارد سازندگان به عمل گرافیک ساده ای برای ...

Wolfendoom : Blade of Agony ، ترکیب هوشمندانه ایده های مدرن و قدیمی