spinal surgery

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هولولنز مایکروسافت تبدیل به دستیاری برای جراحی های ستون فقرات می‌شوند

از زمانی که مایکروسافت محصول خود با عنوان هولولنز را معرفی کرد، از آنها هم به عنوان وسیله ای برای بازی های محیطی و یک دستیار کاربردی برای محیط های کاری یاد کرده است. حرفه ای ها همین الان هم از واقعیت افزوده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال مهندسان ساختمان ...

هولولنز مایکروسافت تبدیل به دستیاری برای جراحی های ستون فقرات می‌شوند