Squad

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ارتش بریتانیا به بازی شوتر تاکتیکی Squad اضافه می‌شود

نسخه آلفا 11 بازی تیراندازی اول‌ شخص تاکتیکی Squad به تازگی منتشر شده و ضمن اضافه کردن محتواهای جدید، ارتش بریتانیا را نیز وارد بازی کرده است.

ارتش بریتانیا به بازی شوتر تاکتیکی Squad اضافه می‌شود