Star War

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

EA روی یک عنوان جهان باز در دنیای Star Wars کار می کند

بنا بر یکی از فهرست های شغلی EA این شرکت، روی یک Star Wars جهان باز با المان های آنلاین مشغول به کار است. این شرکت به دنبال یک مهندس ارشد آنلاین می باشد تا ویژگی های آنلاین را از استودیوی ونکورش به پروژه جهان باز Star Wars منتقل کند. ...

EA روی یک عنوان جهان باز در دنیای Star Wars کار می کند