Star Wars: Battlefront 2 2005

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازگشت نسخه کلاسیک Star Wars: Battlefront 2 سال 2005

Star Wars: Battlefront 2 قدیمی سال 2005 را به یاد دارید؟ همان بازی جنگ ستارگانی که روی پلی استیشن 2 و PC آمده بود و آن زمان پدیده ای برای خودش بود؟ اگر ده سال پیش با اسلحه های لیزری به نبرد دشمنان کهکشان در Star Wars: Battlefront 2 رفته ...

بازگشت نسخه کلاسیک Star Wars: Battlefront 2 سال 2005