steroid strikes

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

طرح ناسا برای پیشگیری از برخورد شهاب سنگ ها به زمین و آزمایش قریب الوقوع آن

تهدید حمله ی شهاب سنگی به زمین بسیار ترسناک است. این پدیده تنها مختص فیلم های هالیوودی نیست بلکه زندگی انسان را تهدید می کند. امروزه فناوری به نقطه ای رسیده است که امکان پیشگیری این پدیده ممکن است در عمل امکان پذیر باشد و شاید بتوانیم جلوی یک حمله ...

طرح ناسا برای پیشگیری از برخورد شهاب سنگ ها به زمین و آزمایش قریب الوقوع آن