Steve Ells

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

برترین مدیران دنیا چگونه در استارت‌آپ خود موفق شدند؟

بسیاری از کمپانی های بزرگ و موفق امروزی در ابتدا یک استارت‌آپ بوده اند. شرکت های استارت‌آپی برای اینکه بتوانند به کسب و کاری موفق تبدیل شوند ، سخت کوشی بسیاری نیاز دارند و زمان بسیار زیادی را صرف پیشبرد اهداف خود می‌کنند. امروزه بیشتر استارت‌آپ ها به موفقیت چندانی ...

برترین مدیران دنیا چگونه در استارت‌آپ خود موفق شدند؟