Storm

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بزرگترین طوفان زمین، ژاپن را درنوردید

ماریا (Maria) نام یک طوفان در اقیانوس آرام است که زندگی را در این منطقه کاملا دگرگون کرده. این روزها کشور ژاپن درگیر این طوفان سهمگین است.

بزرگترین طوفان زمین، ژاپن را درنوردید