Street Fighter 30th Anniversary Collection

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی های هفته آینده – با Agony به قعر دوزخ سفر کنید

در هفته آینده علاوه بر Agony که یک فانتزی تاریک در سبک وحشت و بقا است، یک کالکشن رزمی، نسخه ریمستر یک بازی قدیمی و چند بازی مستقل جذاب عرضه می‌شوند.

بازی های هفته آینده – با Agony به قعر دوزخ سفر کنید