Superphone

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیا هوآوی در IFA در مورد سوپرفون متمرکز بر AI خود بحث خواهد کرد؟

امروز هوآوی توئیتی در خصوص سوپرفون مبتنی بر هوش مصنوعی خود منتشر کرد. این کمپانی قصد دارد در تاریخ 11 شهریور در رویداد IFA برلین ، به سئوالات حاضرین در خصوص سوپرفون آینده خود پاسخ خواهد داد. چگونگی پاسخ دادن به این سئوال ممکن است بسیار جالب توجه باشد. ریچارد ...

آیا هوآوی در IFA در مورد سوپرفون متمرکز بر AI خود بحث خواهد کرد؟