switching gesture

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

حذف یکی از قابلیت های 3D Touch در iOS 11

در حالی‌که iOS 11 با تعداد زیادی از ویژگی های جذاب و بسیار کاربردی پا به میدان گذاشت، یکی از جالب‌ترین این قابلیت ها امکان تعویض بین برنامه ها توسط 3D Touch بود که دسترسی سریع‎تر به برنامه ها را برای کاربر امکان پذیر ساخته و یک میانبر سریع به ...

حذف یکی از قابلیت های 3D Touch در iOS 11