SXSW

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شش نوآوری‌ که به کمک هنرمندان می‌آیند

هنر و تکنولوژی ارتباط نزدیکی با یک‌دیگر دارند و هر دو در شکستن مرزها برای بهتر دیدن جهان و خلق آثار شگفت تلاش می‌کنند. مجسمه‌سازان، انیماتورها، نقاشان، موزه‌داران و همه‌ی هنرمندان و نوآوران چشم به راه فناوری‌هایی می‌دوزند که با هنر آن‌ها سازگار باشد. در این‌جا 6 اختراعی را که به ...

شش نوآوری‌ که به کمک هنرمندان می‌آیند