Symantec

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هکر ها ماهواره ها و اطلاعات مهم امریکا و آسیای جنوب شرقی را هدف قرار دادند

هکرهای چند ملیتی دوباره به تأسیسات نظامی امریکا و چند کشور آسیای جنوب شرقی حمله کرده‌اند و توانسته‌اند مقادیر زیادی اطلاعات و کنترل چنددقیقه‌ای ماهواره‌ها را به دست بگیرند.

هکر ها ماهواره ها و اطلاعات مهم امریکا و آسیای جنوب شرقی را هدف قرار دادند

شرکت سیمنتک فناوری تشخیص تهدیدات مبتنی بر یادگیری ماشین خود را عرضه نمود

حملات هدفمند، اغلب سازمان ها را با بزرگترین تهدیدها مواجه می کنند، اما فراوانی بیش از اندازه هشدارهای امنیتی، معمولا حواس تیم های امنیتی را پرت می کند و ظرفیت آن ها را برای مقابله ی بلادرنگ با خطرات سطح بالا، در حد صفر پایین می آورند. شرکت سیمنتک(Symantec) قصد ...

شرکت سیمنتک فناوری تشخیص تهدیدات مبتنی بر یادگیری ماشین خود را عرضه نمود