Talla

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شش هوش مصنوعی ای که به شما کمک می کند تا به اهدافتان برسید

هوش مصنوعی نخواهد آمد، بلکه هم اکنون بین ما حضور دارد. گزارش جدید دانشگاه استنفورد با نام “صد سال مطالعه روی هوش مصنوعی” که در سال 2016 منتشر شد تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است. هوش مصنوعی همین حالا هم در زندگی روزانه ما وجود دارد و بر آن ...

شش هوش مصنوعی ای که به شما کمک می کند تا به اهدافتان برسید