Tatsuo Horiuchi

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

طرح های باورنکردنی هنرمند ژاپنی با نرم افزار اکسل (Excel)

وقتی به نرم افزار اکسل از مجموعه آفیس ویندوز فکر می کنید چه تصویری در ذهنتان شکل می گیرد؟ جدول های بزرگ پر از عدد؟ عمده ی اکسل در واقع همین است، اما این به معنای آن نیست که تمام ظرفیت اکسل همین است. هنرمند ژاپنی تاتسو هیریوشی (Tatsuo Horiuchi) ...

طرح های باورنکردنی هنرمند ژاپنی با نرم افزار اکسل (Excel)