Taxi

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اولین تصاویر تاکسی های بدون راننده در لندن منتشر شد

مرد م شهر لندن برای نخستین بار می توانند یک وسیله نقلیه عمومی خودران سوار شوند. به نقل از دیلی میل، طی سه هفته آتی حدود ۱۰۰ تن از ساکنان لندن می توانند برای نخستین بار سوار نمونه ای از یک تاکسی شهری خودران شوند و مسیری ۲مایلی را طی ...

اولین تصاویر تاکسی های بدون راننده در لندن منتشر شد