temperature sensor

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

محققان سنسور حرارتی ساخته اند که تقریبا بدون نیاز به انرژی کار می کند

این سنسور انرژی مورد نیاز را کاهش می دهد محققان دانشگاه سن دیگو یک سنسور حرارتی ساخته اند که با مقدار بسیار کمی انرژی کار می کند. این سنسور تنها نیاز به 113 پیکووات یعنی نزدیک به 10 میلیارد بار کمتر از یک وات انرژی نیاز دارد. این سنسور در ...

محققان سنسور حرارتی ساخته اند که تقریبا بدون نیاز به انرژی کار می کند