Terragraph

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

همکاری فیسبوک و کوالکام برای راه اندازی اینترنت پرسرعت

فیسبوک با همکاری کوالکام قصد دارد در قالب پروژه ای به نام Terragraph طرحی را تحت عنوان «سیستم چندرسانه ای متمرکز بر فراهم آوردن اتصال به اینترنت با سرعت بالا برای مناطق شهری متراکم» مستقر سازی کند.

همکاری فیسبوک و کوالکام برای راه اندازی اینترنت پرسرعت