Tesla S

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هک تسلا S ، خودرویی که با سوخت هیدروژنی راه می رود

یک شرکت تامین کننده گاز در هلند ، با اضافه کردن یک تانک هیدروژنی به تسلا مدل S ، مسافت طی شده با یک بار شارژ این خودروی برقی را دوبرابر کرد. این خودروی جدید «هسلا» نامگذاری شده است. شرکت گازی هولتاسن ، هفته گذشته اعلام کرد که آزمایشات اولیه ...

هک تسلا S ، خودرویی که با سوخت هیدروژنی راه می رود