Tesla's Semi

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ایلان ماسک می گوید، کامیون Semi تسلا «هوش از سر آدم می برد»

با وجود تاخیر فراوان، زمان رونمایی از Semi هنوز فرا نرسیده است و ایلان ماسک که احتمالا به وعده های اغراق آمیز او عادت کرده اید می گوید این محصول ورای هرچه که تا به امروز ساخته شده می باشد. ایلان ماسک رئیس کمپانی تسلا از آن دسته مدیرانی است ...

ایلان ماسک می گوید، کامیون Semi تسلا «هوش از سر آدم می برد»