The 25th Ward: The Silver Case

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

The 25th Ward: The Silver Case راهی آمریکای شمالی و اروپا می شود

استودیو NIS America در کنفرانس خبری اش در 2018 اعلام کرد که رمان ماجرایی- تعاملی استودیو SUDA51 یعنی The 25th Ward: The Silver Case مارس امسال در آمریکای شمالی و اروپا منتشر می شود. برای جزئیات بیشتر با ادامه خبر با ما همراه باشید. از حوادث Silver Case سال 1999که ...

The 25th Ward: The Silver Case راهی آمریکای شمالی و اروپا می شود