Tweitter

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

لغو محدودیت نام کاربری در توییتر

افزایش تعداد کارکتر متن ، تنها تغییری نیست که توییتر این روزها اعمال کرده ، خبر خوش دیگر برای کاربران این شبکه اجتماعی اینست که ازین پس می‌توانند نام کاربری خود را بلندتر انتخاب کنند. پیش فرض تعداد کارکتر برای نام کاربری در توییتر 20 کارکتر بود که این میزان ...

لغو محدودیت نام کاربری در توییتر