updating Super Mario

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

به روزرسانی Super Mario توسط Nintendo با شخصیت و حالت جدید

نینتندو (Nintendo ) یکی از کمپانی‌های بزرگ در حوزه‌ی بازی و کنسول‌های آن است. شرکتی که سابقه‌ی بسیاری در این حوزه دارد و اگر سری به بازی‌های گذشته بزنیم، خاطره‌ی بازی‌های زیادی را در ما زنده خواهد کرد. در همین راستا کمپانی Nintendo به روز رسانی خود برای بازی سوپر ...

به روزرسانی Super Mario توسط Nintendo با شخصیت و حالت جدید