Uppercut too

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آموزش فلش گوشی های جدید ال‌جی با استفاده از LG UP و Uppercut tool

آموزش فلش گوشی های جدید ال‌جی با استفاده از LG UP و Uppercut tool فلش گوشی های جدید ال‌جی با استفاده از برنامه ی LG UP امکان پذیر است. اما این برنامه کمی بدقلق است. مخصوصا اگر مدلی که فلش می کنید از گوشی های چندان مطرح نباشد. برای رفع ...

آموزش فلش گوشی های جدید ال‌جی با استفاده از LG UP و Uppercut tool