v2v

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با استفاده از V2V در آینده نزدیک ماشین ها با هم حرف خواهند زد

بیشتر ماشین های خودران فعلی متکی به دوربین ها، رادار و لیدارها هستند. این سنسورها نقش چشم را برای ماشین ایفا می کنند و تقلیدی هستند از آنچه که انسان در هنگام رانندگی می بیند.اما دانشگاه میشیگان بر روی پروژه ای به نام V2V یا ارتباط بین ماشین ها کار ...

با استفاده از V2V در آینده نزدیک ماشین ها با هم حرف خواهند زد