View 3D

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نرم افزار واقعیت ترکیبی جدید مایکروسافت

مایکروسافت چند روز پیش یک آگهی استخدام منتشر کرد. گویا این شرکت به دنبال توسعه دهندگانی است که بتوانند برای دستگاه های موبایلی اپلیکیشن اسکن سه بعدی و واقعیت افزوده بسازند. یکی از مواردی که در این آگهی استخدام روشن نیست، این است که مایکروسافت روی کدام پلتفرم ها به ...

نرم افزار واقعیت ترکیبی جدید مایکروسافت