virtual desktop

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

در ویندوز 10 آیکون برنامه های خود را به دسکتاپ های مجازی ببرید

روش بردن آیکون برنامه ها به دستکتاپ های مجازی در ویندوز 10 یکی از مشکلات کاربران ویندوز این است که برخی از آن ها برنامه های زیادی روی کامپیوتر خود دارند و به تبع همه دوست دارند به سرعت به برنامه های خود دسترسی داشته باشند. همین مساله باعث می ...

در ویندوز 10 آیکون برنامه های خود را به دسکتاپ های مجازی ببرید