Vision Next 100

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

طرح مفهومی موتورسیکلت آینده BMW

کمپانی BMW سال گذشته پروژه ای به نام Vision Next 100 را آغاز کرد که در طی آن قصد دارد طرح مفهومی از 100 نوع ماشین و موتور سیکلت که در قرن آینده به عنوان وسایل نقلیه شهری عادی در سطح جهان به حرکت درخواهند آمد را به نمایش بگذارد. ...

طرح مفهومی موتورسیکلت آینده BMW