voicy

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با ربات voicy تلگرام ، شما صحبت کنید ، تلگرام آنرا برایتان تایپ می کند

ربات voicy ، یکی از ربات های آنلاین برای تایپ است. تایپ کردن گاهی برای ما خیلی کار سختی است و نا گزیر هستیم این کار را انجام بدهیم. آیا تکنولوژی می تواند راه های سریع تری برای تایپ کردن در اختیار ما قرار بدهد؟ آیا می توانیم بدون استفاده ...

با ربات voicy تلگرام ، شما صحبت کنید ، تلگرام آنرا برایتان تایپ می کند