Vulkan

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

« اتاق سایان» ، بنچمارک جدیدی که توان کامپیوتر شما را در زمینه ی واقعیت مجازی نشان می دهد

شرکت بنچمارک نرم افزاری  Futuremark  (آتیه نشان) از تصاویر رنگارنگ جدیدی در تست واقعیت مجازی رونمایی کرده است که به زودی به مجموعه ی این شرکت اضافه می شوند. نام « اتاق سایان» (Cyan Room) برای این تصاویر انتخاب شده. سایان رنگی است که از ترکیب سبز و آبی به ...

« اتاق سایان» ، بنچمارک جدیدی که توان کامپیوتر شما را در زمینه ی واقعیت مجازی نشان می دهد