WanaKiwi

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

باج افزار WannaCry رمزگشایی شد

هفته گذشته بود که بدترین باج افزار سروری جهان به نام WannaCry به سیستم های کامپیوتری حمله کرد و به سازمان های بزرگی ضربه زد. این باج افزار به بیش از 70 میلیون کشور جهان حمله کرد و توانست قربانیان بسیار زیادی بگیرد. شاید بدترین و بزرگترین قربانی WannaCry ، ...

باج افزار WannaCry رمزگشایی شد