Wanna Cry

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

افشاگری WikiLeaks از بدافزارهای سازمان CIA !

همانطور که مایکروسافت اشاره کرده بود، افزایش سو استفاده های سایبری و افشا شدن حریم خصوصی و اطلاعات میلیون ها کاربر در جوامع جاسوسی نگرانی این روز های امنیت سایبری است، WikiLeaks از یکی دیگر از سو استفاده های سازمان های اطلاعاتی آمریکا که ویندوز ها را مورد هدف قرار داده ...

افشاگری WikiLeaks از بدافزارهای سازمان CIA !