Warhammer 2

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Rise of the Tomb Kings سوم بهمن به Warhammer 2 می آید

« خیزش شاهان مقبره» یا Rise of the Tomb Kings یک بسته ی کمپین ویژه برای بازی Warhammer 2 است که توسط شرکت سگا تهیه شده و نباید به خاطر تشابه اسمی آن را با Rise of the Tomb Raider اشتباه گرفت. این بسته قرار است 3 بهمن ماه در ...

Rise of the Tomb Kings سوم بهمن به Warhammer 2 می آید