warlocks

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

قابلیت های هیجان انگیز در آپدیت بزرگ بعدی World of Warcraft

آپدیت بعدی World of Warcraft یعنی patch 7.3 با سه منطقه ی جدید و یک سیستم شکافت به سبک Diablo 3 بسیار هیجان انگیز خواهد بود. بخش لژیون از World of Warcraft به زودی با انتشار patch 7.3 به پایانی افسانه ای نزدیک می شود. به نظر می رسد بخش ...

قابلیت های هیجان انگیز در آپدیت بزرگ بعدی  World of Warcraft