WattUp

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

فناوری شارژ بی سیم WattUp محصولی جدید از کمپانی انرگوس!

فناوری شارژ بی سیم یکی از موضوعات داغ این روزها است. فرستنده WattUp محصولی جدید از کمپانی انرگوس است که با فناوری شارژ بی سیم کار می کند. ممکن است تلفن بعدی که خریداری می کنید از طریق هوا شارژ شود. خیلی هم بعید نیست! موضوع فناوری شارژ بی سیم، ...

فناوری شارژ بی سیم WattUp محصولی جدید از کمپانی انرگوس!