WHISPER

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با تکنولوژی جدید اولتراسونیک از فاصله 100 متری می توانید در گوش کسی پچ پچ کنید

محققان دانشگاه بریستول انگلستان تکنولوژی را ایجاد کرده اند که امکان پچ پچ در گوشی را از فاصله 100 متری به افراد خواهد داد. این تکنولوژی شباهت به تله پاتی دارد اما تله پاتی نیست! بلکه فقط می‌توانید در گوش فرد دیگری که در فاصله 100 متری شما قرار دارد ...

با تکنولوژی جدید اولتراسونیک از فاصله 100 متری می توانید در گوش کسی پچ پچ کنید