Windows Vista

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تنها ویژگی خوب ویندوز ویستا چه بود؟

پروژه‌ی ویستا شکست خورد. همه این را می‌دانند. کاربران ویندوز XP پس از پنج سال انتظار با ویستا مواجه شدند و مشخصاً سیستم‌عاملی که انتظارش را می‌کشیدند نبود. اما آیا پروژه‌ی ویستا کاملاً مأیوس‌کننده بود؟

تنها ویژگی خوب ویندوز ویستا چه بود؟

باگ جدیدی که باعث کرش کردن ویندوز ویستا، 7 و 8 هنگام بازدید از برخی وبسایت ها می شود

اخیراً باگ جدیدی شناسایی شده است که به هر وبسایت خرابکاری امکان می دهد به سادگی و با ادیت نام یک عکس، منجر به کرش کردن ویندوز های ویستا، 7 و یا 8 گردند. باگی که تا اندازه ای یادآور باگ c: concon در ویندوز 95 و 98 نیز هست. ...

باگ جدیدی که باعث کرش کردن ویندوز ویستا، 7 و 8 هنگام بازدید از برخی وبسایت ها می شود