Woflenstein II: The New Colossus

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی Wolfenstein II برای اجرا روی سوییچ به دانلود اینترنتی نیاز دارد

Wolfenstein II به زودی برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر می شود و طبق اخبار به دست آمده این بازی برای اجرا روی این کنسول به فضایی بیشتر از حافظه داخلی سوییچ نیازمند است.

بازی Wolfenstein II برای اجرا روی سوییچ به دانلود اینترنتی نیاز دارد