Wolfenstein 3D

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تاثیر Wolfenstein سه بعدی بر نسخه ی The New Colossus

Wolfenstein  تکه ای از امریکای دهه ی 1960 را در خود دارد؛ یک شهر کوچک، یک غذاخوری شلوغ و دوستان پرحرف همراه با صدای رژه ی روز 4 جولای (سالروز استقلال امریکا) و سربازانی که با یونیفرم های اتو کشیده در خیابان اصلی شهر رژه می روند و زن مو ...

تاثیر Wolfenstein سه بعدی بر نسخه ی The New Colossus