word

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چگونه از نمایش اسناد اخیراً باز شده هنگام اجرای برنامه ورد (Word 2016) جلوگیری کنیم؟

با هر بار اجرای مایکروسافت ورد 2016 فهرستی از اسناد اخیراً باز شده در سمت چپ محیط کاربری برنامه تحت عنوان Recent Documents ظاهر می‌گردد. این فهرست هنگامی که از فرمان Open در داخل ورد استفاده می‌کنید و همچنین در لیست پرش (jump list) نوار وظیفه ویندوز نیز نمایان می‌شود. ...

چگونه از نمایش اسناد اخیراً باز شده هنگام اجرای برنامه ورد (Word 2016) جلوگیری کنیم؟