Worlc Cup

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

برای اولین بار ویدیو چک در بازی های جام جهانی 2018 روسیه اجرا خواهد شد

در مسابقات فوتبال گاها با اشتباهات داوری روبرو شده ایم، در بعضی مواقع خطای هند یا خطای پنالتی و یا سایر خطاها دیده نشده و در نهایت منجر به باخت و یا تغییر نتیجه یکی از تیم ها شده است. مانند خطایی که منجر به حذف انگلستان و مکزیک از ...

برای اولین بار ویدیو چک در بازی های جام جهانی 2018 روسیه اجرا خواهد شد