World of Warcraf

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Battle for Azeroth تابستان امسال به World of Warcraft می آِید

بالاخره Blizzard  تاریخ انتتشار expansion بعدی بازی World of Warcraf یعنی Battle for Azeroth را در این تابستان تأیید کرد. این مسأله با توجه به خبری که در 21 سپتامبر منتشر شده بود در هاله ای از ابهام قرار دارد, اما خبر خوب این است که پیش خرید بازی از ...

Battle for Azeroth تابستان امسال به World of Warcraft می آِید