Worlds Adrift

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Worlds Adrift ماه آینده در دسترسی زودرس قرار می گیرد

هنگامی که عنوان Worlds Adrift برای اولین بار در سال 2016 معرفی شد سایت PC Gamer در موردش نوشت: بازی یک سندباکس جاه طلبانه است که داستان شما را در خاطرش حفظ می کند. عنوان سندباکس آنلاین چند نفره استودیوی Bossa از آن زمان به بعد به سکوت خبری فرو ...

Worlds Adrift ماه آینده در دسترسی زودرس قرار می گیرد