Write Protection

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نحوه حل خطای Write Protection و رفع مشکل فلش و مموری قفل شده

این مقاله به صورت تصویری به شما می آموزد که چگونه وضعیت"Read Only" را از کارت SD یا فلش مموری حذف کنید یا به عبارت دیگر برای رفع خطای write protection چه کاری باید انجام دهید تا بتوانید فایل‌هایتان را به آن فلش مموری یا مموری کارت منتقل کنید ...

نحوه حل خطای Write Protection و رفع مشکل فلش و مموری قفل شده