Wulverblade

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بررسی بازی Wulverblade: قیام جنگجویان بی اعصاب

قرن ها پیش امپراطوری روم قصد داشت که کل دنیا را در تصرف خود قرار دهد (مثل دیگر دیکتاتور های دنیا) اما در این مسیر یک اشتباه بزرگ مرتکب شد و آن لشکر کشی به سرزمین های خشن شمالی بود, جایی که اسکاتلند های بی کله به همین راحتی عقب ...

بررسی بازی Wulverblade: قیام جنگجویان بی اعصاب