Xbox One X games

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

مایکروسافت توضیح می دهد که چگونه بازی های Xbox One X در تلویزیون های 1080p بهتر اجرا خواهند شد

تمرکز کنسول جدید Xbox One X مایکروسافت بر روی بازی های 4K و HDR است، اما هزاران طرفدار Xbox وجود دارد که هنوز به کیفیت تلویزیون 4K ارتقا نیافته اند. به همین دلیل، مایکروسافت دقیق‌تر توضیح می‌دهد که چگونه بازیهای موجود در Xbox One X بدون یک تلویزیون 4K بهتر ...

مایکروسافت توضیح می دهد که چگونه بازی های Xbox One X در تلویزیون های 1080p بهتر اجرا خواهند شد