کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent
Corsair STRAFE RGB MK.2 Silent Gaming Keyboard
{p:{id:"14041",et:"Corsair STRAFE RGB MK.2 Silent Gaming Keyboard",pt:"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent",u:"/Product/14041",pu:"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=51387&size=169",soe:"0"},g:{s:"Keyboard"}} 3470000
بارگذاری ...

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent

Corsair STRAFE RGB MK.2 Silent Gaming Keyboard

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":12373,"idf":true,"p":{"up":10180,"fs":3470000.0,"dp":0.0,"pcc":76},"np":{"fs":3393600.0,"bs":3470000.0,"dp":2.0,"pcc":76},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":1160,"t":"گارانتی 12 ماهه تخت جمشید","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":51387,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-1?defaultImage=1&mediaId=51387&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-1?defaultImage=1&mediaId=51387&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-1?defaultImage=1&mediaId=51387&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":51388,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-2?defaultImage=1&mediaId=51388&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-2?defaultImage=1&mediaId=51388&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-2?defaultImage=1&mediaId=51388&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51389,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-3?defaultImage=1&mediaId=51389&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-3?defaultImage=1&mediaId=51389&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-3?defaultImage=1&mediaId=51389&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51390,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-4?defaultImage=1&mediaId=51390&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-4?defaultImage=1&mediaId=51390&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-4?defaultImage=1&mediaId=51390&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51391,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-5?defaultImage=1&mediaId=51391&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-5?defaultImage=1&mediaId=51391&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-5?defaultImage=1&mediaId=51391&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51392,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-6?defaultImage=1&mediaId=51392&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-6?defaultImage=1&mediaId=51392&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-6?defaultImage=1&mediaId=51392&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51393,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-7?defaultImage=1&mediaId=51393&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-7?defaultImage=1&mediaId=51393&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-7?defaultImage=1&mediaId=51393&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51394,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-8?defaultImage=1&mediaId=51394&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-8?defaultImage=1&mediaId=51394&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-8?defaultImage=1&mediaId=51394&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51395,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 9","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-9?defaultImage=1&mediaId=51395&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-9?defaultImage=1&mediaId=51395&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-9?defaultImage=1&mediaId=51395&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51396,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 10","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-10?defaultImage=1&mediaId=51396&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-10?defaultImage=1&mediaId=51396&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-10?defaultImage=1&mediaId=51396&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":51397,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 11","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-11?defaultImage=1&mediaId=51397&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-11?defaultImage=1&mediaId=51397&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-11?defaultImage=1&mediaId=51397&size=500"},{"id":51398,"t":"کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 - 12","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-12?defaultImage=1&mediaId=51398&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-12?defaultImage=1&mediaId=51398&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-strafe-rgb-mk2-12?defaultImage=1&mediaId=51398&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تومان تخفیف
  • امتیاز پلازا بن
 • امتیاز کالا :

  به اعضای باشگاه مشتریان پلازا بپیوندید و با ارتقا سطح کاربری خود، از تخفیف های دائمی و امتیازات ویژه اعضای فروشگاه پلازا برخوردار شوید.

 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent

summary description icon
خرید کیبورد گیمینگ دیگر به معنای طرح های عجیب و فضایی نیست و بسیاری از مدل های حرفه ای صفحه کلید، ظاهری ساده تر از کیبوردهای اداری دارند. با خرید کیبورد گیمینگ کورسیر مدل Strafe RGB MK.2 صاحب همراهی ایده آل برای تجربه سرعت و دقت خواهید شد و نهایت راحتی را با آن تجربه خواهید کرد. این کیبورد مخصوص بازی، از کلیدهای Cherry MX بهره می برد که یکی از برترین کلیدهای مکانیکی دنیاست و در بسیاری از کیبوردهای حرفه ای و تولید محدود مورد استفاده قرار می گیرد. در پشت این کلیدهای محکم، مقاوم، راحت و کم صدا، LED هایی مستقل از هم نصب شده است که با کمک استاندارد Corsair iCue نورافشانی می کنند و رنگ و نوع نورافشانی آن ها به طور کامل قابل تنظیم است.
یکی از جالب ترین ویژگی های کیبورد مخصوص بازی Corsair Strafe RGB MK II، دکمه های مولتی مدیای آن است که به شما اجازه می دهد کنترل پخش فیلم و موزیک را به دست بگیرید و یک پیچ فرمان نیز کنار آن ها به چشم می خورد که سریع ترین راه برای کم و زیاد کردن حجم صدا است. با زدن یک دکمه، می توانید ترتیبی بدهید تا تمامی کلیدهای غیرکاربردی در فضای بازی، از کار بیفتند و بدین ترتیب زدن سهوی کلید ویندوز در حین بازی، منوی استارت اعصاب خرد کن سیستم را باز نمی کند.
در بسته بندی کیبورد گیمینگ کورسیر مدل Strafe RGB MK 2 یک ابزار کلید باز کن به همراه مجموعه ای از کلیدهای QWERDF و WASD ارائه می شود که با داشتن پوششی طرحدار، به شما امکان می دهند تنها با لمس کردن، آن ها را پیدا کنید. روی بدنه این کیبورد، یک داپلیکیتور USB تعبیه شده است و استراحتگاه مچ دستگاه نیز پوششی نرم، راحت و ضد تعریق دارد. پنل کیبورد گیمینگ کورسیر مدل Strafe RGB MK.2 از پلاستیک با پوشش تراشدار ساخته شده است و برای استفاده از عملکرد سریع آن، باید دستگاه را به یک پورت USB 3.0 به بالا متصل کنید.

نقد و بررسی کالا توسط کارشناسان پلازا

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent

یک کیبورد حرفه ای برای برنده بودن

 
کیبورد گیمینگ کورسیر مدل Strafe RGB MK2
 
کیبورد گیمینگ با داشتن کلیدهای مکانیکی، طراحی فضایی و انعطاف بالا در واکنش پذیری از کیبورد اداری متمایز می شود اما با خرید کیبورد گیمینگ کورسیر مدل Strafe RGB MK2 می توانید از ظاهر ساده آن در دفتر کار خود نیز استفاده کنید. این صفحه کلید مخصوص بازی یکی از مجهز ترین مدل های موجود در بازار است و با قابلیت های چشمگیری نظیر کلیدهای Cherry MX Silent، نورپردازی داخلی و کلیدهای چندرسانه ای خود، آمده است تا نبض بازار تجهیزات گیمینگ را در دست بگیرد.

طراحی کیبورد گیمینگ کورسیر Strafe RGB MK2

 
کیبورد کورسیر مدل Strafe RGB MK2
 
در ساخت کیبورد کورسیر مدل Strafe RGB MKII از پلاستیک استفاده شده است اما به هیچ عنوان حس یک وسیله ارزانقیمت پلاستیکی را به شما منتقل نمی کند. درست برعکس، قطعات این کیبورد چنان با کیفیت در کنار هم مونتاژ شده اند که خیال شما را از بابت تحمل سختی های روزگار تحمل می کنند و با توجه به بالا گرفتن جو بازی در سکانس های پر زد و خورد، می توانید از طول عمر این دستگاه اطمینان حاسل کنید.
 
سرکلیدهای کیبورد Corsair Strafe RGB MK2 جنسی بین پلاستیک معمولی و پلاستیک نرم دارند و به همین دلیل، حس خوبی را در هنگام تایپ یا بازی به شما منتقل می کنند. شرکت کورسیر در بسته بندی این دستگاه، تعدادی سرکلید اضافه به همراه ابزار سرکلید بازکن نیز عرضه می کند که برای دکمه های مخصوص بازی در نظر گرفته شده اند و پوشش طرحدار آن ها، از سر خوردن کلید از زیر انگشتانتان جلوگیری می کند. 
 
در زیر کلید های کیبورد گیمینگ کورس ایر Strafe RGB MK2، یک LED چند رنگ (RGB) نصب شده است که با نورافشانی خود، فضای بازی را برای شما جذاب تر و جالب تر می کند. اما اگر اهل نورافشانی کیورد و سایر تجهیزات خود نیستید، می توانید آن را به سادگی خاموش کنید. همانند سایر انواع کیبورد گیمینگ حرفه ای، ریتم و رنگ نورپردازی این دستگاه نیز بنابر علاقه کاربر، قابل تنظیم است.
 
کیبورد گیمینگ Corsair مدل Strafe RGB MKII
 
در حالی که بیشتر رقبای کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB Mark 2، با استراحتگاه مچ بالشتکی عرضه می شوند، کمپانی کورس ایر، این صفحه کلید را با یک استراحتگاه ساده عرضه می کند که پوشش لاستیکی طرحدار آن، مانع از عرق کردن و سر خوردن دست می شود. بدیهی است که جایگاه های بالشتکی راحت ترند اما پوشش چرم نمای این قسم استراحتگاه های مچ ممکن است پوسته پوسته یا پاره شود که این امر، هیچ گاه کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK2 را تهدید نخواهد کرد.
 
ظاهر کیبورد مخصوص بازی کورسیر Strafe RGB MK2، مناسب بودن آن برای بازی را فریاد می زند اما در کمال تعجب، طراحی ساده و شیک آن، امکان استفاده از دستگاه به عنوان کیبورد اداری (مخصوص تایب) را نیز امکانپذیر می کند. گوشه های تیز و خطوط صاف استفاده شده در طراحی کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK2، با ظاهر فضایی و موجدار مدل های رقیب، تضادی آشکار دارد و بیشتر گیمرهای حرفه ای، آن را زیبا، چشمگیر و شیک به حساب خواهند آورد.

ویژگی ها و قابلیت های کیبورد گیمینگ کورسیر Strafe RGB MK2

صفحه کلید مخصوص بازی Strafe RGB MK II برای آنکه شما را شیفته خود کند، تنها به ظاهر شیک خود متکی نیست و لیست بلند بالایی از قابلیت های جالب توجه دارد که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم.
 
کلیدهای Cherry MX Silent: تمامی کلیدهای کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK 2 توسط کمپانی آلمانی چری ام ایکس (Cherry MX) ساخته شده اند و نوع صورتی رنگ آن ها موسوم به Cherry MX Silent به شما امکان می دهد کنترل بازی های کامپیوتری را با نهایت دقت، حساسیت فوق العاده و کمترین سر و صدا، در دست بگیرید.
 
نورپردازی داخلی: دیودهای نوارافشان RGB نصب شده در پشت کلیدهای کی برد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK2، نورافشانی قابل تنظیم دارند. شما می توانید ترتیبی بدهید تا یک رنگین کمان چرخان در پشت آن ها حرکت کند و یا با زدن هر کلید، یک موج نورانی در سرتاسر کیبورد منتشر شود. بدیهی است که ریتم و رنگ این نورافشانی را می توانید به دلخواه تنظیم کنید.
 
Corsair Strafe RGB MK2 Gaming Keyboard
 
دارای سرکلیدهای یدکی: مجموعه کلیدهای WASD و QWERDF که مهم ترین کلیدهای کیبورد در هنگام بازی هستند، باید با سایر کلیدهای کیبورد، تفاوت داشته باشند. به همین دلیل، کمپانی کورسیر در بسته بندی کیبورد گیمینگ Strafe RGB MK2، یک مجموعه جایگزین از تمامی این کلیدها ارائه می کند که رنگی روشن و پوشش طرحدار دارند تا هم از نظر ظاهری متمایز شوند و هم در هنگام بازی، از زیر انگشتان شما سر نخورند. 
 
دکمه های چندرسانه ای: کی بورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK2، شش عدد کلید مولتی مدیا دارد که کار تنظیم پخش موزیک را برای شما بی نهایت آسان می کند. پخش و توقف، جلو و عقب بردن آهنگ و Mute کردن آن، همه و همه با این کلیدهای مالتی مدیا انجام می شود و پیچ فرمان چرخان دستگاه نیز کار تنظیم حجم صدا را بر عهده دارد.
 
قابلیت USB-Passthrough: اشغال شدن یک پورت USB در بیشتر موارد، مشکل حادی در کامپیوترها ایجاد نمی کند اما اگر از لپ تاپ برای گیمینگ استفاده می کنید و حتی یک پورت USB ناقابل نیز برایتان ارزشمند است، از دیدن دو عدد پورت جایگزین روی بدنه کیبورد گیمینگ کورسیر Strafe RGB Mark2، خوشحال خواهید شد.

عملکرد کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK2

شرکت کورسیر در طراحی صفحه کلید Strafe RGB MK2 تریبی داده است تا جلوی لقی کلیدها گرفته شود و این امر در ترکیب با کم صدا بودن کلیدهای Cherry MX Silent، تجربه استفاده از دستگاه را بسیار دلپذیر می کند. صدای بم حاصل از فشردن کلیدهای کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK 2، مزاحمت بسیار کمی در پی دارد و اگر آن را به دفتر کار خود ببرید، بعید می دانیم صرفنظر از نورفشانی چشمگیر دستگاه، کسی از همکاران شما متوجه آن شود.
 
وجود قابلیت آنتی گوستینگ در کیبورد گیمینگ کورسیر Strafe RGB MK2 موجب شده است تا فشردن دکمه های متعدد با همدیگر، هیچ اختلالی در ارسال فرمان ایجاد نکند. برای آنکه در هنگام بازی، آزادی عمل بیشتری داشته باشید، می توانید نرم افزار مخصوص کورسیر موسوم به iCUE را نصب کنید و از برنامه ریزی کلیدهای کیبورد گیمینگ Corsair Strafe RGB MK2، لذت ببرید. این دستگاه، ظرفیت لازم برای ذخیره 3 پروفایل را روی خود دارد اما می توانید بی شمار پروفایل را روی کامپیوتر ذخیره کنید و در صورت لزوم، به کار ببرید.
 
صفحه کلید مخصوص بازی کورسیر مدل Strafe RGB MK2
 
مثلا ممکن است بخواهید کلید P که در فضای بازی کاربرد چندانی ندارد را به جای دبل کلیک به کار ببرید و یا ترتیبی دهید تا نگه داشتن کلید L، شلیک رگباری را برای شما انجام دهد. تمام این امور با نوشتن ماکرو تعریف میانبر برای صفحه کلید مخصوص بازی کورسیر Strafe RGB MK2 امکانپذیر است و انعطافی فوق العاده بالا در اختیار گیمرها قرار می دهد. از ویژگی های بسیار جالب این کیبورد، غیر فعال کردن کلید ویندوز، آن هم تنها با فشردن یک دکمه است بدین ترتیب اگر در خلال بازی سهوا کلید ویندوز را فشار دهید، از فضای بازی به دسکتاپ سیستم عامل خود پرتاب نمی شوید.
 
اتصال کیبورد کامپیوتر کورسیر Strafe RGB MK2 به رایانه از طریق یک کابل USB بسیار ضخیم انجام می شود و ضخامت این کابل در نگاه اول ممکن است کمی عجیب به نظر برسد. اما در هر حال از بابت استحکام و طول عمر آن، اطمینان کامل خواهید داشت و با مراقبت کافی، یک صفحه کلید دقیق، شکیل، مجهز  کاربردی با ماندگاری بالا در اختیار شما خواهد بود.

نتیجه گیری

یک گیمر حرفه ای برای داشتن آن فرصت هایی که دسترسی به آن ها فقط کسری از ثانیه طول می کشند، به تجهیزاتی نیاز دارد که کیبورد گیمینگ، یکی از مهم ترین آن ها است و با خرید کیبورد گیمینگ کورسیر Strafe RGB MK2، می توانید از بابت کسب مزیت رقابتی در مقابل همبازی ها و رقبای خود، مطمئن خواهید بود. این کیبورد حرفه ای، چه در خانه و چه در تورنمنت های گیمینگ، شما را به بهترین نحو همراهی خواهد کرد و جزو پرطرفدارترین و پرفروش ترین محصولات کمپانی کورسیر به حساب می آید.  


 

بارگذاری ...

مشخصات فنی

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent
مشخصات فیزیکی
وزن
1460 گرم
مشخصات کلی
نوع اتصال
باسیم
رابط
USB
تعداد کلید
104 عدد
دارای کلید
آنتی گوست ، قفل ویندوز در بازی ، کنترل صدا ، Macro Recording با قابلیت برنامه ریزی ، قابل برنامه ریزی ، play/pause
کلید میانبر
دارد ، چند رسانه ای
تعداد کلید تابعی
12 عدد
ورودی USB
حافظه داخلی
دارد ، 8 مگابایت
پایه
دارد ، قابل تنظیم
نشانگر LED
دارد
نوع سوئیچ
مکانیکی ، با صدای کم ، CHERRY MX Silent
استراحتگاه مچ
مناسب برای
لپ تاپ ، کامپیوتر
سایر مشخصات
قابلیت تنظیم نور RGB طراحی ارگونومیک کلیدها برای راحتی در تایپ و استفاده طولانی مدت با قابلیت ذخیره تنظیمات 3 پروفایل در حافظه داخلی مناسب برای بازی های FPS و MOBA ( اول شخص و چند نفره آنلاین ) قابلیت جدا شدن استراحتگاه مچ قابل برنامه ریزی از طریق برنامه Corsair i CUE 30درصد صدای کمتر نسبت به مدل های مشابه
بارگذاری ...

اینفوگرافی

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

کیبورد گیمینگ کورسیر مدل STRAFE RGB MK.2 Silent

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید